حکم شرعی معاملات صوری به قصد فرار از ربا
45 بازدید
محل نشر: نشر قضاء
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی